SLC's nyhet, utskriftsversion:
(utskrivet 30.11.2015 09:56:15  från SLC:s hemsidor www.slc.fi)

27.8.2009:
Understöd för marknadsföring av jordbruksprodukter (JSM)
Jord-och skogsbruksministeriet informerar

Helsingfors 27.8.2009 SR/Korhonen


Snart är det möjligt att söka understöd för utvecklingsprojekt som handlar om marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter. Ansökningstiden börjar i slutet av september och pågår ungefär en månad.  Understödet är avsett för företag och sammanslutningar.

Understöd kan beviljas för breda landsomfattande projekt för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter med fokus på kunskap kring högkvalitativa jordbruksprodukter, matkultur eller hälsosamma ätvanor samt därmed sammanhängande informationsförmedling.

Statsrådet antog i dag en förordning som syftar till att anpassa bestämmelserna om understöd så att de stämmer överens med EU-bestämmelserna. De nya bestämmelserna gäller redan under den kommande ansökningsomgången.

Förordningen preciserar bestämmelserna om godtagbara kostnader och ger gränser för allmänna kostnader. De maximala beloppen ändras så att understödet för reklam begränsas till högst 50 procent av projektets kostnader. Understödet för informationsprojekt begränsas till 90 procent i stället för dagens 100 procent.

Understödet betalas ut i tre poster. Den sista posten betalas ut först efter projektets slut i samband med godkännande av slutrapporten.

I statsbudgeten 2010 har föreslagits ett anslag på 3,5 miljoner euro för understödet.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Anna-Leena Miettinen, tfn 09 1605 2479, 0400 330812

http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/090827_markkinointi_sv.html